Slutet för Träbeen i Vimmerby stad

Jag har tidigare nämnt Träbeen i min bok Vimmerby stads historia, men tänkte i detta inlägg gå lite djupare in i den sista tiden som ledde till att Träbeen till sist slutligen måste lämna staden. Namnet Träbeen för tankarna till Hector Barbossa i filmerna Pirates of the Caribbean, men Träbeen hette egentligen Hans Erlandsson och tillhörde det lägre sociala skiktet i staden, och var dessutom inte någon borgare.

Båtmansbacken7

Den 23 april 1722 lästes ett brev upp i rådhusrätten från landshövdingen där det stod; ”Angående Hans Träbeen som för tiufnad och under otillhörigheter warit angifwen, och magistraten äfwen och ansökte att få uthur staden dett Magistraten har att föreläggia denna Träbeen en wiss tijds att försällja sin stufwa och sedan sig uthur staden begifwa; men i annor händelse, och derest som till denna föresatta tijden, dett ej efterkommer, och stufwan föryttrar, så kan magistraten förordna 2ne edsswurna och opartiska wärderingsmän som berörde stufwa werdera, hwilken sedan till den som lust hafwa kan försälljas.”

Träbeen var med andra ord långt ifrån okänd i staden för sina förehavanden, och hade varit i rådstugan redan den 27 maj 1705 då han dömts till att sitta i stocken för att ha slagit sönder flera fönster i västra tullstugan. Han hade sedan under åren blivit anklagad för dråp på bonden i Vännebjörke, hästtjuvnad och att olovandes ha hyst tattare och zigenare i sitt hus. Obetalda skulder till borgarna i staden, framför allt till Hindrich Heller gjorde nu alltså att landshövdningen gav sitt godkännande till att Träbeens stuga kunde säljas.

Men på något sätt lyckades Träbeen få stanna kvar i Vimmerby ytterligare några år, till de övriga borgarnas förtret. Men den 24 april 1725, i närvaro av min egen morfars farfars morfars morfar Petter Hiertstedt som då var borgmästare i Vimmerby och tillika ordförande vid rådstugan, jämte övriga rådmän Joen Erichsson, Niclas Linck, Jonas Lindegreen och Anders Wimmermarck var det dags för ett nytt framträdande i rådstugan för Träbeen.

Det var stadsfogden Anders Castman som förde målet mot Träbeen som föregången fredags natt hade ”swärmat och druckit och in på natten kommit in i sitt herberge hoos Nills Fröberg och begynt swäria och dundra”. Detta var naturligtvis extra illa då det var den stora bönedagsnatten, så Fröberg hade varit tvungen att ange oskicket hos magistraten, och stadsfogden hade då fört Träbeen till stadens arrest.

Nills Fröberg som var närvarande vittnade nu att ungefär klockan 10 eller 11 stora bönedagsnatten kom Träbeen in och började svära på sin hustru och ville sönderhugga en kista med en yxa, jämväl ropade han på en kniv, och sa sig vilja hugga kniven i hustrun. Träbeen var ordentligt överdrucken, så Fröberg hade behövt att söka hjälp hos Lars Bruun för att kunna styra Träbeen. Även Träbeen själv vittnade, och sa att han visserligen hade skrikit dessa saker, men inte alls rört sin hustru. Men det sa Fröberg berodde endast på att han och Bruun hade hindrat honom, vem hade vetat hur det annars hade kunnat gå. Efter dessa förhållandevis korta förhör, och efter rådstugurättens betänkande så kom domen; För hot och svordomar den stora bönedagsnatten, och med åtanke att Träbeen sedan tidigare varit varnad av magistraten för liknande förseelser, dömdes Träbeen till att plikta 5 daler silvermynt eller sitta 2 söndagar i stocken. Därefter skulle Träbeen nu drivas ut ur staden, och han gavs 8 dagar att ”försee sig om annorstädes sökia sig huus och sina saaker utflyttia”.

Träbeen1

Det var i slutet av april månad. Men Träbeen verkar ha blivit kvar i staden ännu en tid, vilket retade upp borgarna ytterligare, och snart såg de sin chans då Träbeen olovligen sålde tobak i Tjust härad.

Den 26 juni 1725 hölls det ny rådstuga i Vimmerby stad, och samma dag inställde sig för rådstugurätten borgarna och handelsmännen Isaac Wimmander, Petter Falck, Sven Lundberg, Måns Mårtensson, Jöns Åbrant, Östen Beckstedt och Daniel Kollberg med en skrivelse i vilken de ansökte om magistratens assistans och bifall uppå Hans Erlandssons otillborgliga förhållande, uti deras handelsdistrikt, som han uti Tjust härad och annorstädes häromkring staden förövat, med tobaks och annat smått krams försäljande. Det var inte heller bara en gång, utan hela tre gånger enligt borgarna som Träbeen hade varit i Tjust och sålt tobak så billigt som 9 öre silvermynt per rulle, vilket var under normalpris. Nu ville de att Träbeen en gång för alla skulle drivas ut ur staden!

Hans Träbeen som även han var närvarande tillstod att han visserligen hade haft tobak med sig till Tjust, ett lispund tobak som han tagit hos Johan Linck och sedan sålt två rullar för 9 öre styck i Grönhults krog, men endast där och ingen annanstans. Han framförde också att om han nu skulle bli utdriven ur staden, så skulle åtminstone hans hustru få stanna, då hon var barnafödd härstädes. Det var dock inget som rådstugurätten tog hänsyn till, Träbeen, hans hustru och hans barn skulle alla lämna Vimmerby för gott. Han blev dessutom ådömd att plikta med hela 40 daler silvermynt för sina grova förseelser.

Träbeen2

Två dagar förflöt, och Träbeen insåg nu att det var dags att ge upp och flytta. Nu rådstuga hölls den 28 juni, och Träbeen kallades nu upp för att corporaliter (kroppsligen) utstå sitt straff för de böter och brott som han blivit dömd för, då han inte hade några penningar att betala med. Det blev helt enkelt spöslitande vid rådstuguväggen, en händelse som säkert med hånleenden och nyfikenhet bevittnades av stadens övriga borgare. Jämväl förmanades han att allvarligen idag eller i morgon utan någon motsägelse eller motsträvighet efterkomma rådstugurättens resolution (beslut) och hava sig utur staden, vilket han med god vilja åtog hörsamma efterkomma, och gärna på landet utflytta.

Och här tar spåren slut efter Hans Erlandsson Träbeen, så långt som min forskning har tagit mig. Han förekommer inte längre i vare sig mantalslängder eller husförhörsböcker, och jag har inte heller hittat vart han och hans hustru tog vägen.

Vi vet ganska mycket om hur Hans liv var i Vimmerby för åren 1705-1725, men mycket litet om varifrån han kom, eller vart han var född. Hans och hans hustru Anna Bengtsdotter bör ha gift sig i början av 1710-talet. Deras första barn Bängt föddes den 19 januari 1712, och följdes av barnen Erland 1713, Pär 1716, Lars 1718 och Johan 1722. Men troligen var både Hans och Anna något äldre då de gifte sig, vilket vi får i en ledtråd ur domboken den 22 september 1722, då något tragiskt hade hänt.

Till rådstugan hade nämligen änkan Ingeborg Hansdotter blivit uppstämd (Anna Bengtsdotters mor), för det att hon dess dotters barn hade ihjällegat. Efter denna tragiska händelse hade dock Ingeborg varit sjuk, och först nu kunnat närvara vid rådstugan. Olyckan hade hänt 14 dagar efter pingst, och barnet hade varit endast 14 dagar gammalt. Ingeborg försvarade sig med att hon både led av ålderdomssvaghet eftersom hon var över 90 år gammal och att hon samtidigt sov väldigt hårt. Föräldrarna till barnet, vilken var gossen Johan född den 20 maj 1722, tillfrågades om Ingeborg talade sanning, och om de på sitt samvete kunde bekräfta detta vilket de gjorde. Ingeborg gick därför fri från misstankar om brott. Men om hon var över 90 år gammal 1722, borde hon ha varit född någon gång i början på 1630-talet. Även om Ingeborg fick många barn, och Anna föddes sent i barnaskaran, så borde Anna vara född någon gång på 1670-talet. Anna var med andra ord runt 35-40 år gammal då hon fick sitt första barn. Gissningsvis var Hans Träbeen ungefär lika gammal som som sin hustru, och var med andra ord runt 50 år gammal då han för gott förvisades ur staden.

Källreferens

Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 830 (AID: v280120.b830)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 2530 (AID: v280120.b2530)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 2630 (AID: v280120.b2630)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 2650 (AID: v280120.b2650)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 1130 (AID: v280120.b1130)
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s