Här vilar Hedvig Magdalena…

Som släktforskare när man går runt på en kyrkogård så är det lätt att bli nyfiken på alla de livsöden och historier som ligger gömda där under sten och jord. I söndags fann jag denna gravsten från 1863, upplyst av höstsolen, ståendes på den äldre delen av Vimmerby kyrkogård i sin till synes oansenlighet. Stenen som bör vara en av de äldre stenarna bevarade på kyrkogården tillhör en viss Hedvig Magdalena Nordensjöld, född 1789, död 1863. Men vem var då denna Hedvig?

Hedvig Magdalena Nordenskjöld 1789-1863(Klicka på fotot för större bild.)

Den 17 december 1789 föddes ett litet flickebarn på Frugård i Mäntsälä socken i Finland som döptes till Hedvig Magdalena. Hon var dotter till överstelöjtnant Adolf Gustaf Nordenskiöld (1745-1821) och dennes fru Hedvig Eleonora Lilliehöök af Fårdala (1756-1833), och var fjärde barnet i en syskonskara på 13 barn. Hedvig skulle dock själv förbli ogift och barnlös hela sitt liv. Det var hennes farfar, Carl Fredrik (som tillsammans med sin bror) blev adlad Nordenskiöld den 21 november 1751.

År 1808, då Hedvig var 19 år gammal inleddes Finska kriget (mellan Sverige och Ryssland). Natten den 21 februari 1808 gick den ryska armén över finska gränsen utan någon officiell krigsförklaring. En vecka tidigare hade Hedvigs far Adolf Gustaf rest från Frugård till Sveaborg för att ansluta sig till fästningsstyrkan. Kvar på Frugård var makan Hedvig Lilliehöök med barnen Nils 15 år, Flora 9 år och  samt Hedvig, Hedda kallad.

I ett brev från Hedvigs mor till sin make i mars 1809 kan man läsa: ”Som sagt är, mådde jag illa en natt, kunde ej sova, och hade stark feber af oro, soldater stormade in beständigt, och begiärde bröd och brännvin och ingen officer syntes, men sedan vi släckte ljusena och stängde om oss, var allt tyst, således var min oro fåfäng. Först kom fyra kosacker som gick i alla rum och speglade sig i speglarna, men reste ganska höfligt af, och tackade mig för mat och brännvin. Ingen har ännu varit i din kammare och ingen skal komma hoppas jag. Hedda var siuk då de kom om afton, men om morgon då herrarne började komma, gick hon uppe. Hon var aldrig rädd, och nu är jag det ej mer heller.”

Frugård

Herrgården Frugård (på finska Alikartano) ligger i byn Numminen, Mäntsälä kommun och grundades 1608. Gården tillhörde Nordenskiöld från 1709 fram till 1912. Nuvarande huvudbyggnad är från 1805, och är med andra ord uppförd av Hedvigs far Adolf.

Men hur hamnade då Hedvig i Vimmerby? Hedvigs syster, Flora Gustava (1798-1889) hade en dotter vid namn Flora Ottiliana, född 24 Januari 1823. Denna systerdotter hade varit fosterdotter hos Hedvig när hon var liten, och de två stod varandra mycket nära. Den 28 januari 1844 gifte sig Flora Ottiliana med Fredrik August Drangel (1816-1889) och blev därefter bosatt i Herrstorps Säteri, Pelarne socken. För att komma sin systerdotter närmare, så beslutade sig så Hedvig för att lämna Finland och bosätta sig i Vimmerby stad som ligger en dryg mil ifrån Pelarne. 

Till Vimmerby flyttade fröken Nordenskiöld alldeles i början på 1850, då 61 år gammal. Med sig hade hon mamsell Hedvig Elisabeth Boisman (född 7/10 1812 i Finland). Till en började bodde de två i hyresrum i gård nr 17 i västra kvarteret, men ganska snart köpte Hedvig gård nr 1 i Östra kvarteret. Här utökades tjänstefolket med två pigor, Christina Charlotta Johansdotter från Hult och Sara Stina Nilsdotter från Askeryd. Med åren kom och gick det flera pigor, men det fanns alltid två stycken anställda i hushållet, och dessutom var mamsell Hedvig trogen i tjänsten.

Den 1 mars 1863, då Hedvig var 80 år fyllda så dog hon av ålderdom. I Vimmerby stads dödbok står följande: ”Wälborne Fröken Hedvig Magdalena Nordensköld, född i Finland 1782 17/12 på Frugård i Mänzela Socken, Nylands län, af Föräldrarne Öfversten Gustaf Adolph Nordensköld och Hedvig Eleonora Liljehök; Hitkom år 1849 till Sverige och inflyttade härstädes 1850. Död 80 år gammal av ålderdom.”

Hennes gård köptes av dåvarande häradshövding över Sevede och Tunaläns härad – Greve Carl Georg Sparre. I Göta hovrätts arkiv hittar vi Hedvigs bouppteckning:

År 1863 den 20de Mars blef, på widerbörandes begäran, laga bouppteckning förrättad efter Fröken Hedwig Magdalena Nordenskjöld, som här i staden den 1sta i denna månad aflidit och, såsom arftagare efter sig lemnat en broder och syster, nemligen statsrådet Herr Nils Nordenskjöld på Frugård i Finnland, samt fru Flora Nordenskjöld på Sjögle; äfwensom barnen efter twenne aflidne bröder, nemligen Löjtnanten Carl Nordenskjöld och Amiralen O. Nordenskjöld. Den förres barn äro Kronofogden Herr Adolf Nordenskjöld på Johannesberg i Finnland, Aurora Nordenskjöld, gift med sekreteraren Wilhelm Brunkrona, samt Hedda och Antonette ogifta, alla i Finland boende. Framlidne Amiralens barn äro: Kammarherren Friherre Adolf Nordenskjöld i Linköping och Herr Löjtnanten Otto Nordenskjöld på Öland samt Fru Emma Nordenskjöld på Wirstorp. Af dessa arftagare woro nu endast Herr Öfwerste Löjtnanten och Riddaren O. H. Nordenskjöld närwarare.

Herr Öfwerste Löjtnanten Nordenskjöld företedde nu ett af framlidne Fröken Nordenskjöld i lifstiden upprättat och den 9 januari 1858 förnyadt testamente, uti hwilket hon förordnat att, sedan boets skulder blifwit betalda samt ett belopp af 1500 riksdaler riksmynt blifwit aflemnat till mademoselle Elisabeth Boisman, återstoden af hennes egendom, så lös som fast, skulle ställas under förmyndarewård, samt räntan eller afkastningen deraf tillfalla fru kaptenskan Flora Drangel, född Nordenskjöld, och för hwilken Herr Öfwerste Löjtnanten O. H. Nordenskjöld är god man.

Härefter följer den sedvanliga värderingen av tillgångarna, där hus och gård i Vimmerby stads östra kvarter, nr 1 värderades till 5.400 riksdaler, men den stora förmögenheten fanns i egendomen Herrstorp; ”Herrstorp, 1 mantal frälsesäteri med Herrängen, 1/8 mantal frälse Mossnästorp, 9/20 mantal frälse Mossnäs jemte Mossnäs Tullgolqvarn och legvsåg, samt 1 mantal frälse Bastefall” vilket värderades till hela 50.000 riksdaler. Totalt med lösöre hade Hedvig då hon dog tillgångar på 59.495 riksmynt.

Dessvärre hade Hedvig i mångt och mycket levt på lånade pengar, den ena reversen efter den andra radades nu upp i bouppteckningen, 1.500 riksmynt till mamsell Boisman (tecknad 9 oktober 1844) och lika mycket till överstelöjtnanten O. H. Nordensköld (tecknad 12 mars 1852). Dåvarande anställda pigorna Carolina och Sofia hade återstående lön på 31 respektive 35 riksmynt att hämta ut. Alla reverser och lån blev totalt 54.194 riksmynt. Så arvet efter Hedvig blev inte så stort…

Hedvig Magdalena Nordensköld begravdes på Vimmerby nya kyrkogård den 10 mars 1863 och över hennes grav restes den sten som fortfarande 155 år senare står kvar på en liten rofylld del av Vimmerby kyrkogård.

 

Källreferens:

Vimmerby stadsförsamling (H) FI:1 (1861-1870) Bild 16 / sid 9 (AID: v41476.b16.s9)
Vimmerby stadsförsamling (H) HIIa:4 (1801-1810) Bild 7 (AID: v55047.b7)
Vimmerby stadsförsamling (H) AI:10 (1847-1853) Bild 63 / sid 53 (AID: v24384.b63.s53)
Vimmerby stadsförsamling (H) AI:10 (1847-1853) Bild 13 / sid 3 (AID: v24384.b13.s3)
Vimmerby stadsförsamling (H) AI:11 (1853-1858) Bild 9 / sid 1 (AID: v24385.b9.s1)
Vimmerby stadsförsamling (H) AI:12 (1859-1862) Bild 14 / sid 1 (AID: v24386.b14.s1)
Vimmerby stadsförsamling (H) AI:13 (1862-1870) Bild 6 / sid 1 (AID: v24387.b6.s1)
Göta Hovrätt – Adelns bouppteckningar EXIBA:208 (1863) Bild 154 / sid 28 (AID: v181392.b154.s28)
”Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra.” Kristina Kalleinen
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s